V Galante a Šamoríne vzniknú slovenské základné školy

2022. May 13. - 18:04

Základné školy s vyučovacím jazykom slovenským vytvorí od nasledujúceho školského roka v Galante a Šamoríne Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Regionálnym úradom školskej správy (RÚŠS) v Trnave.

V Galante a Šamoríne vzniknú slovenské základné školy
Ilustračná fotka: TASR

Chce tým prispieť k zmierneniu problému, ktorý vznikol v dôsledku dynamického rozvoja obcí, kde nie sú vytvorené podmienky na základné vzdelávanie sa detí v slovenskom materinskom jazyku. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

"Už nejaký čas je možné pozorovať výrazný nárast počtu obyvateľov slovenskej národnosti na zmiešanom slovensko-maďarskom území. V tejto súvislosti TTSK vníma dopyt po vzdelávaní v slovenčine. Minulý rok sa krajské zastupiteľstvo zaoberalo vytvorením základnej školy v Šamoríne pre spádovú oblasť obcí Rohovce, Lehnice, Kyselica alebo Báč. Som rád, že sme v našich stredných školách v Galante a Šamoríne našli priestory, v ktorých vytvoríme podmienky pre základné školy. Prví žiaci by do tried mali nastúpiť v septembri tohto roka," uviedol Viskupič.

Základné školy zriadi RÚŠS v Trnave. V školskom roku 2022/2023 sa počíta s otvorením jednej triedy prvého ročníka v Galante a v Šamoríne s otvorením jednej triedy prvého a jednej triedy piateho ročníka.

Základné školy vzniknú v priestoroch stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK – Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante a na Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne. Na stavebnej adaptácii budov sa majú finančne podieľať TTSK a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

TASR