V súvislosti so zákazom vychádzania sprísni kontroly na hraniciach

2021. November 25. - 17:21

Určené obmedzenia a zákaz vychádzania ako súčasť vyhláseného núdzového stavu sa vzťahujú aj na tých, korí vstúpia na územie Slovenskej republiky zo zahraničia. Upozorňuje na to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová, ktorá zároveň oznámila, že na tzv. vonkajších hraniciach, teda na hraniciach s Ukrajinou a tiež pri letoch z krajín mimo schengenského priestoru, preveria policajti u každého cestujúceho, či účel jeho cesty spĺňa charakter povolenej výnimky zo zákazu pohybu.

V súvislosti so zákazom vychádzania sprísni kontroly na hraniciach
Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

"Ak je preukázané porušenie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania, príslušník Policajného zboru môže osobe uložiť pokutu na mieste v blokovom konaní do 1000 eur,"

dodala Bárdyová.

Informovala aj o tom, že polícia bude vykonávať náhodné kontroly aj na vnútorných hraničných priechodoch.

"Policajti budú vykonávať náhodnú kontrolu karanténnych povinností osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky cez vnútorné hranice s Rakúskou republikou, Maďarskom, Poľskou republikou a Českou republikou. Tiež budú náhodne kontrolované cestné priechody tretej kategórie a všetky ostatné vstupy, ako sú turistické, cyklistické a riečne cesty,"

doplnila Bárdyová.

Aktuálne informácie týkajúce sa vstupu cudzincov na územie SR počas mimoriadnej situácie sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra (MV) SR. Prehľad výnimiek zo zákazu vychádzania je zverejnený na webe Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

TASR

Tags: kontroly, hranice