Vďaka dotácii obnovia vnútroblokový priestor na sídlisku v Žarnovici

Jeho rozloha je približne 1440 metrov štvorcových a v súčasnosti ho tvorí zelená plocha, ktorá nie je konkrétne využívaná.

Vďaka dotácii obnovia vnútroblokový priestor na sídlisku v Žarnovici
Súčasná podoba vnútroblokového priestoru, ktorý chce mesto Žarnovica revitalizovať 27. marca 2018. Foto: TASR - Jana Vodnáková
 

Žarnovica 27. marca (TASR) - Mesto Žarnovica sa v najbližšom období pustí do revitalizácie verejného priestranstva v jednej časti miestneho sídliska. Na revitalizáciu vnútroblokových priestorov na Mierovej ulici sa samospráve podarilo získať finančný nenávratný príspevok.

Ako priblížila projektová manažérka mesta Jana Holá, ide o verejné priestranstvo, ktoré je vymedzené bytovými domami na uliciach Mierovej a Fraňa Kráľa. Jeho rozloha je približne 1440 metrov štvorcových a v súčasnosti ho tvorí zelená plocha, ktorá nie je konkrétne využívaná.

"Cieľom obnovy je odstrániť vzrastlú neestetickú zeleň a nahradiť ju novou. Vybudovať tam prirodzené koridory pre peších, vrátane bezbariérových prístupov," priblížila. Súčasťou projektu je aj doplnenie mobiliára – lavičiek, odpadových nádob a obnova verejného osvetlenia.
 

Vizualizácia revitalizácie vnútroblokového priestoru na sídlisku v Žarnovici v utorok 27. marca 2018. Jej autorom je Ján Kôpka. Foto: TASR - Jana Vodnáková
 


Mestu sa na projekt podarilo získať z Integrovaného regionálneho operačného programu dotáciu vo výške približne 55.570 eur, takmer 2925 eur dá na projekt z vlastných zdrojov. Vzhľadom na to, že bude nasledovať proces verejného obstarávania, ktorý musí následne schváliť riadiaci orgán, Holá predpokladá, že k samotnej revitalizácii by sa mohlo pristúpiť na jar budúceho roka.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR