Vlani na Slovensku diagnostikovali 102 nových prípadov HIV infekcie

Vlani na Slovensku diagnostikovali 102 nových prípadov HIV infekcie. Vyplýva to zo Správy o plnení Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 až 2020 za rok 2019, ktorú vzala v stredu vláda na svojom zasadnutí na vedomie. Predkladateľmi informatívneho materiálu sú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Vlani na Slovensku diagnostikovali 102 nových prípadov HIV infekcie
Foto: TASR

Podľa materiálu nedošlo v porovnaní s rokom 2018 k vzostupu ani poklesu vo výskyte prípadov. Ide však o najvyšší výskyt prípadov v jednom kalendárnom roku, rovnaký bol aj v roku 2018. U slovenských občanov bolo v roku 2019 vykázaných 74 nových prípadov HIV infekcie, z toho 73 prípadov u mužov a jeden prípad u žien. U cudzincov zaznamenali vlani 28 takýchto prípadov. V roku 2019 bolo diagnostikovaných osem prípadov AIDS a hlásené dve úmrtia pacientov s HIV infekciou.

Väčšina infekcií HIV bola zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 49 percentách prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 29 percent infekcií. V 22 percentách prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.

Najviac ľudí s HIV žije vo väčších mestách a najvyššia incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Počet ľudí žijúcich s HIV podľa predkladaného materiálu neustále narastá. Hlavne u mužov dochádza k nákaze stále častejšie aj v nižšom veku.

Prevencia zostáva jediným a najúčinnejším prostriedkom v zabránení šírenia HIV/AIDS. Základným cieľom je obmedzovať šírenie vírusu HIV v SR a zmierňovať dosahy nákazy HIV a AIDS v tých častiach spoločnosti, ktorých sa to najviac dotýka. Prevencia tohto ochorenia je na Slovensku zameraná najmä na prevenciu sexuálneho prenosu HIV, prevenciu prenosu HIV krvou, prevenciu vertikálneho prenosu infekcie HIV, na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a podporu aktivít smerujúcich k zníženiu sociálnych a ekonomických vplyvov infekcie HIV/AIDS na spoločnosť.

Liek určený na prevenciu nie je na Slovensku dostupný. Liečbu ľudí žijúcich s týmto ochorením zabezpečujú na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, Košiciach a Nitre.

Koordinátorom národného programu je hlavný hygienik SR Ján Mikas. ÚVZ SR koordinuje plnenie úloh a aktivít jednotlivých rezortov a organizácií zastúpených v národnej komisii, vyplývajúcich z národného programu.

Na realizácii plnenia preventívnych aktivít participovali rezorty zdravotníctva, školstva obrany, vnútra, spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže, ÚVZ SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva, Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS, Centrum pre liečbu drogových závislostí, Slovenský Červený kríž a mimovládne organizácie.

TASR