Vzniku a vývoju maďarských strán v SR sa venuje kniha Začiatky polarizácie

2022. May 29. - 10:06

Vzniku prvého ponovembrového systému maďarských strán a ďalšiemu vývoju sa venuje kniha s názvom Začiatky polarizácie z dielne sociologičky, spisovateľky a docentky na Katedre politológie a euroázijských štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Zuzany Lampl. Dielo vyšlo vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied VEDA. TASR o tom informoval manažér knižnej distribúcie vydavateľstva Peter Kolník.

Vzniku a vývoju maďarských strán v SR sa venuje kniha Začiatky polarizácie
Ilustračná fotka

Autorka v knihe rozoberá vznik maďarskej politickej elity na Slovensku v období zmeny systému v kontexte dobových politicko-spoločensko-hospodárskych dianí. Poukazuje na súčasný kontext a politickú situáciu, keď maďarské strany nemajú zastúpenie v Národnej rade (NR) SR prvýkrát po 31 rokoch a podľa väčšiny prieskumov by sa ani teraz nedostali do parlamentu.

"Jednou z hlavných príčin, prečo sa mnohí voliči maďarskej národnosti v 2020 odklonili od týchto 'svojich' strán, bola ich permanentná rozhádanosť a neochota spolupráce," uviedla Lampl. Upozorňuje, že to nie je nový jav a niekoľko hlbokých štiepnych línii existovalo aj medzi prvými ponovembrovými maďarskými politickými stranami.

V knihe popisuje vznik strán a vysvetľuje, prečo sa stránili pomenovania strana, hoci de facto boli stranami. Vo zvláštnej kapitole sa venuje národnostnej otázke, ktorá sa začala objavovať už v decembri 1989 a týkala sa česko-slovenských, aj slovensko-maďarských vzťahov.

Vo výskume použila rôzne pramene, formou oral history spracovala podané spomienky maďarských protagonistov novembrových udalostí a predstaviteľov vtedajšej maďarskej politickej elity. Pôvodne podľa vlastných slov zamýšľala napísať knihu o ich súčasnej politickej identite. "No súčasnosť maďarského politizovania na Slovensku môžeme pochopiť až vtedy, keď spoznáme jej genézu," dodala.

TASR