Začalo sa referendum o zmene ústavy, miestnosti sú otvorené do 22.00 h

2023. January 21. - 09:50

Na Slovensku sa ráno začalo deviate referendum v histórii samostatnej SR. Týka sa zmeny Ústavy SR. Hlasovacie miestnosti sú otvorené do 22.00 h. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na referende, musí mať so sebou platný občiansky preukaz. Občania sa môžu s otázkami na referendum obrátiť na infolinku ministerstva vnútra na číslach 02/48592317 a 02/48592312.

Začalo sa referendum o zmene ústavy, miestnosti sú otvorené do 22.00 h
Foto: TASR

V miestnosti dostane volič jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď "áno" alebo "nie". Odpovedať bude na otázku, či súhlasí s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy. Zakrúžkovať môže len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Volič môže hlasovať aj inde ako v mieste trvalého pobytu, potrebuje na to hlasovací preukaz, o ktorý vopred požiadal.

Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Hlasovať v referende môžu aj ľudia v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, ak o to vopred požiadali.

Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Referendum inicioval Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami.

TASR