Záujem turistov o mesto Košice pretrváva
Správy

Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka počet návštevníkov vzrástol takmer o 10.000, pričom tempo rastu zahraničných návštevníkov bolo výraznejšie o 1,2 percenta než u domácich.

December 11., 10:00
Bez obalu o dnešku a blízkej budúcnosti

7. decembra sa konalo 115. riadne zhromaždenie a celkove 264. podujatie jubilujúceho združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub