V sobotu otvorí svoje brány prvý slovenský sirotinec v Modre

Deň otvorených dverí modranského sirotinca bude venovaný osobnosti zakladateľa tejto ustanovizne Pavlovi Zochovi, ktorý pred 120 rokmi prišiel do Modry.

V sobotu otvorí svoje brány prvý slovenský sirotinec v Modre
Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Ďurčo
 

Bratislava/Modra 19. mája (TASR) - Deň otvorených dverí v modranskom sirotinci sa po piaty raz uskutoční v jeho priestoroch v Modre v sobotu 20. mája od 11.00 h do 16.00 h.

Sirotinec v Modre bol prvým takýmto zariadením na Slovensku. Je vyhlásený Pamiatkovým úradom SR za národnú kultúrnu pamiatku. Objekt tejto ustanovizne úzko súvisí s dejinami Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku a významnými osobnosťami evanjelických farárov i chovancov. Osobitnú úlohu zohral sirotinec počas 2. svetovej vojny, keď tu boli ukryté a zachránené židovské deti.

Deň otvorených dverí v modranskom sirotinci organizuje Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra v spolupráci s dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Modranská beseda a mestom Modra. Spoločne realizujú nielen dni otvorených dverí, ale aj záchranné rekonštrukčné práce objektu sirotinca, odborné semináre, výstavy a vydávajú publikácie o tejto vzácnej stavbe.

Deň otvorených dverí modranského sirotinca bude venovaný osobnosti zakladateľa tejto ustanovizne Pavlovi Zochovi, ktorý pred 120 rokmi prišiel do Modry. Až do svojej smrti pred 110 rokmi tam pôsobil v sociálnej, cirkevnej a spoločenskej oblasti.

Návštevníci Dňa dostanú informácie o projekte obnovy sirotinca, prezrú si jeho priestory, ktoré sú bežne pre verejnosť uzavreté. Súčasťou programu bude aj stretnutie bývalých chovancov, ktorí žili v tomto zariadení a tvorili jeho históriu. Účastníci si v rámci podujatia môžu pozrieť aj čitáreň pre deti, zakúpiť si kresťanskú literatúru a dekoračné drobnosti. K dispozícii bude prezentácia a predaj keramiky "modranska". Zisk z predaja bude použitý na obnovu sirotinca. V rámci Dňa otvorených dverí sa uskutoční zbierka na opravu krovu sirotinca i tradičná burza koláčov. Návštevníci si môžu pozrieť aj tlač originálnych linorytov modranských umelcov.

Sobotňajší program pokračuje Nocou múzeí a galérií.

V nedeľu 21. mája o 9.30 h predpoludním budú slávnostné služby Božie v slovenskom evanjelickom kostole v Modre.

Evanjelický sirotinec v Modre je dielom slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Budova má hodnotu z hľadiska architektonického stvárnenia, ako i konštrukčného a materiálového riešenia a umelecko-remeselné hodnoty.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR